top of page

行事曆

2023年12月
週日
週一
週二
週三
週四
週五
週六
26
上午10:00
分會開放
+ 1 更多
+ 2 更多
27
28
上午6:30
週二晨間禪坐共修
+ 1 更多
29
上午9:30
大悲心水陸法會
+ 1 更多
+ 2 更多
30
上午9:30
大悲心水陸法會
+ 1 更多
+ 2 更多
1
上午9:30
大悲心水陸法會
+ 1 更多
+ 2 更多
2
上午9:30
大悲心水陸法會
+ 1 更多
3
上午9:30
大悲心水陸法會
+ 1 更多
4
5
上午6:30
週二晨間禪坐共修
+ 1 更多
6
下午7:00
週三晚間禪坐共修
+ 1 更多
7
下午7:00
法鼓隊活動
+ 1 更多
8
下午7:00
週五晚間禪坐共修
+ 1 更多
9
上午9:30
菩薩戒誦戒會暨念佛共修
+ 1 更多
+ 2 更多
10
上午9:30
週日早上禪坐共修
+ 1 更多
+ 2 更多
11
12
上午6:30
週二晨間禪坐共修
+ 1 更多
13
上午10:00
廣東話讀書會《放下的幸福》
+ 1 更多
+ 2 更多
14
下午7:00
Drum Practice
+ 1 更多
15
下午7:00
週五晚間禪坐共修
+ 1 更多
16
上午9:30
普通話讀書會 《禪的生活》
+ 1 更多
+ 2 更多
17
上午10:00
分會開放
+ 1 更多
18
19
上午6:30
週二晨間禪坐共修
+ 1 更多
20
下午7:00
週三晚間禪坐共修
+ 1 更多
21
下午7:00
Drum Practice
+ 1 更多
22
23
24
上午9:30
週日早上禪坐共修
+ 1 更多
25
26
上午6:30
週二晨間禪坐共修
+ 1 更多
27
上午10:00
廣東話讀書會《放下的幸福》
+ 1 更多
+ 2 更多
28
下午7:00
法鼓隊活動
+ 1 更多
29
30
31
上午10:00
分會開放
+ 1 更多
+ 2 更多
1
2
上午6:30
週二晨間禪坐共修
+ 1 更多
3
下午7:00
週三晚間禪坐共修
+ 1 更多
4
下午7:00
Drum Practice
+ 1 更多
5
下午7:00
週五晚間禪坐共修
+ 1 更多
6
bottom of page